Sundhedscenter, Ærø

Info:
Udført som fagentreprise.

Virksomheden:
Det nye sundhedscenter samler i dag en række sundhedstilbud til borgerne under samme tag f.eks. genoptræning, hjemmesygepleje og misbrugscenter.
Projektet: Al Jord-, beton-, kloak- og murerarbejde blev varetaget i forbindelse med opførslen af det 259 m² nye sundhedshus på Ærø.